Dei unike kalkmaleria i Nes kyrkje har omfattande skader


Ei tistandsvurdering av kalkmaleria i koret i Nes konkluderer med at dei har omfattande skader.

Vurderingane som blei gjort hausten 2014 av NIKU (Norsk Institutt for Kulturmiineforskning, slår fast at kalkmaleria i koret i Nes kyrkje er ain "..skatt i norsk sammenheng". Men det står dessverre ikkje så bra til, for dei konkluderar med at maleria er i svært dårleg stand og har tildels omfattande skader. Heile rapporten kan du lese her.

Telemarksavisa laga ein reportasje om saka. og denn finn du her.Denne saka har høg prioritet her i soknet og hos Riksantikvaren, og vi håper å kunne starte arbeidet med å behandle veggmaleria allereie våren 2015.

Tilbake