Utdeling av Helsing


Har du mulighet til å være med å dele ut menighetsbladet Helsing i postkassene 4 gonger i året?

Lions, som har gjort det til nå, har sagt opp avtalen, og vi ser etter frivillige som kan gå eller kjøre ut bladet, slik at alle i Sauherad og Nes får det i postkassene sine. Vi legg opp til at rutene ikkje blir så lange, slik at jobben er gjort på 1-2 timar. Det er kjempefint med ei tilbakemelding viss du har tid og lyst til dette. Du kan ringe kyrkjekontoret på 35101120, sende epost til post@sauherad.kyrkja.no, eller sende sms til 971 82 146. 

Tilbake