Institusjonsandakter


Ein av prestane eller diakonen, saman med kantor, kjem og har eit program på ca 30 min med andakt og musikk og prat. 

Vi besøker Furuheim, Furumoen og Bygdeheimen etter tur. 

Ta kontakt med oss om det er bosatte på insitusjonene som spesielt ønsker besøk av noen fra kirken utover dette.

Tilbake