Formiddagstreff


På alle Formiddagstreff er det god servering, og god tid til å prate med hverandre. 

9Noen ganger er det loddsalg, andre ganger kollekt.

Behov for skyss kan ringes til Nes menighetshus (tlf. 35 95 52 34) fra kl. 09.30 på treffdagen. 

Her finn du programmet for formiddagstreffet hausten 2019

Tilbake