Ny lokal diakoniplan


Ny lokal diakoniplan er vedtatt, og viser det diakonale arbeidet kirka driver i bygda vår.

 

Diakoniutvalget la 1. mai 2021 fram forslag om ny og oppdatert diakoniplan fo menigheten i Sauherad og Nes sokn. Planen ble vedtatt av soknerådet 30. november 2021, og sendt til orientering i Agder og Telemark bispedømmeråd.

Planen viser det diakonale arbeidet som kirka driver i bygda vår.

Diakoniplanen kan leses i sin helhet her: 

Diakoniplan 2021-2025.

Tilbake