Formiddagstreff


Velkommen til formiddagstreff på Nes menighetshus!

En tirsdag i måneden er det formiddagstreff kl 11 på Nes menighetshus. På alle treff er det invitert inn en ekstern foredragsholder/taler som berører ulike tema fra gang til gang. Det er også en andakt, god servering, og god tid til å prate med hverandre. 

Her finner du prorgammet for formiddagstreffene våren 2023. Trykk her.

Noen ganger er det åresalg, andre ganger kollekt.

Har du behov for skyss kan du ringe Nes menighetshus på tlf  35 95 52 34 fra kl 09.30 på treffdagen.
 

Formiddagstreffene arrangeres og ledes av tidligere soknediakon Ivar Solbu. Tlfnr: 932 85 202.

Tilbake