KRIK Midt Telemark


KRIK har tilbud for barn og unge i Midt Telemark!

 

FamilieKRIK
En søndag i måneden møtes familier til fellesskap, leik og moro. Aktivitetene veksler mellom gymsal og ute i det fri. FamilieKRIK har som mål å skape idrettsglede, livsglede og trosglede for hele familien.
Ta med deg familien, de du har på besøk og en venn!

Det legges ut info på Facebooksiden  "KRIK-Familiekrik Midt- Telemark" i forkant av søndagen.

Styret i FamilieKRIK består av:

Bjørn Torleif Lia (leder) 90 64 13 45 / bjorntlia@hotmail.com
Anders Kristian Rønning
Ragnvald Ask
Martin Ytreland
Mari Sæland Neslein
Helene Kiserud


"For det er i Ham vi lever, beveger oss og er til!" Apg 17,28

Tilbake