Konfirmant 2023


Konfirmasjonen i 2023 blir
Lørdag 16. september kl. 11.00 i Sauherad kirke 
Søndag 24. september kl. 11.00 i Nes kyrkje

Konfirmasjonsundervisninga startar ved juletider, og leiren blir uke 26 sommeren 2023.
Informasjon om konfirmasjonsundervisninga kommer rundt høstferien.

Tilbake