Påmelding til gudsteneste


Nye smittevernreglar gjer at vi igjen kan samlast til gudsteneste. På grunn av pandemien er gudstenestene berre for kommunen sine eigne innbyggjarar.

Det er fortsatt avstandsreglar og begrensningar i talet på deltakere i gudstenestene. Avstandskrava mellom kvar deltaker/ kohort på 1 m, og 2 m ved allsang, begrensar antallet i våre flotte, men små middelalderkyrkjer. Derfor blir fleire av gudstenestene framover på Nes Menighetshus. Påmelding her.

Tilbake