Smittevernreglar for arrangement og kyrkjelege handlingar


Nye smittevernregler fra 26.mai.

 

Midt-Telemark kommune følger nå de nasjonale smittevernreglene. Vi kan arrangere gudstjenester og andre kirkelige handlinger på faste tilviste plasser med en meters avstand. På grunn av avstandskrav er det ulikt antall tillatte deltakere i de ulike lokelene. Det er fortsatt krav til registrering av deltakere, og vi har derfor påmelding på nett

DET ER PÅMELDING TIL ALLE ARRANGEMENT.

Ta kontakt med oss på kyrkjekontoret for meir detaljert informasjon om dette.

 

Telefon: 35 10 11 20
E-post: post@sauherad.kyrkja.no

Tilbake