Kultur og musikk i kyrkja vår


Musikk og kultur står sterkt i kyrkja vår. Vi har dyktige fagfolk som stadig arbeider for å tilby gode kulturelle opplevingar til bygda vår.

Det blir jevnleg arrangert konsertar og arrangement med artistar fra både eigne rekker og andres. Konsertane er innan ulike musikalske sjangre og ulike storleikar. Ofte arrangerar vi konsertane sjølv, men av og til leiger artisten kyrkjerommet. Uansett ynskjer vi å gjere vårt beste for at kulturarrangementene blir av høg kvalitet.

De ulike musikalske arrangementa blir for det meste annonsert i Helsing, plakater i bygda, Facebook og sosiale medier, samt på nettsidene våre.

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom det skulle være ynskje om arrangement, utleige eller anna..

Tilbake