Sorggrupper - oppstart i juni


7. juni 2021 startes det opp en sorggruppe på Gvarv.

 

Samlingene blir på Nes menighetshus kl 11-13, med en pause. Gruppen ledes av diakon Åsne og frivillig Kirsti Lunåshaug.

Det er fortsatt to ledige plasser. Ønsker du mer informasjon eller vil være med i gruppen, så ta kontakt med diakon.

Datoene for samlingene er 7/6, 14,6, 28/6, 9/8, 23/8, 6/9, 20/9 og 4/10.

 

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til mennesker som bærer på ulike former for sorg. Tilbudet starter opp høsten 2020, og er et samarbeid mellom kirkene i Øvre Telemark. 

Gruppene settes sammen av 6-8 mennesker, og ledes av 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. Avhengig av deltakerne, behov og ønsker, kan gruppene settes sammen utfra type sorg/livssituasjon og på tvers av kommuner. Passende møtested avtales etter at gruppene er satt sammen. Det kan også bli aktuelt å sette opp egne grupper for barn og unge ved behov.

Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår.

Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.

Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf 977 47 449

 

 

Tilbake