Konfirmantpåmelding 2021 - frist 16. mai


Påmelding til konfirmasjon 2021, se neders på sida.

 

 

Fristen for å melde seg som konfirmant er utsatt til 16. mai.

Leiren som skulle vært i sommer er utsatt til vinterferien, uke 8, i 2021.

Sauherad og Nes sokn tilbyr et todelt konfirmasjonsopplegg med leir/pilegrimsvandring (30 timer) og lokal undervisning (30 timer). Det innebærer undervisning, samtale, gudstjenster, praktisk oppgaver og sosialt samvær.

Å være konfirmant i Sauherad og Nes koster kr 3300,-.

Summen er fordelt på lokalt opplegg og leirkostnader:

  • Lokalt opplegg kr 850. Dette inkluderer bibel, materiell, konfirmasjonsbilde, transport til leir, mat på samlingene og konfirmantfest.
  • Konfirmasjonsleir kr 2450. Dette inkluderer full pensjon for fem dager, undervisning, aktiviteter og undervisningsmateriell.

Pilegrimsopplegget er gratis.

Ta kontakt med kirkekontoret/prest dersom økonomi står i veien for å delta på leir.

Meld deg på til konfirmasjon her.

Viktig! Vær nøye med å skrive inn all informasjon vi etterspør slik at vi har best mulig grunnlag for å legge godt til rette, dvs kontaktinfo til foresatte, allergier, spesielle behov, publisering av navn/bilde

Følg med på helsing.no og facebook-sida til menigheten Sauherad og Nes kirke.

Trykk på linken under for å se litt mer av hva konfirmasjon er 

Hva er egentlig konfirmasjon?

Ved spm, kontakt sokneprest Anne-Inger Lunner, 48061672, anne.lunner@mtkyrkje.no

 

Tilbake